ธันวาคม 30, 2016

Photo ตะลุยเดี่ยว!!! Hong Kong & Macau

Photo ตะลุยเดี่ยว!!! Hong Ko…

Quote ตะลุยเดี่ยว!!! Hong Kong & Macau

Quote ตะลุยเดี่ยว!!! Hong Ko…

Keynote Apple Special Event (October 2016)

Keynote: Apple Special Event…